Μονώσεις - Ανακαινίσεις - Γυψοσανίδες ΤΕΧΝΟΔΟΜΗΣΗ - ΜΑΝΤΖΙΟΥΡΑΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
 
 
 
 
 
 
 
Θερμομόνωση
Υγρομόνωση
Εφαρμογές Συστημάτων Ξηράς Δόμησης
Ανακαινίσεις Εσωτερικών χώρων
Εμπορία Μονωτικών Υλικών
Επαγγελματικά Εργαλεία
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Είστε εδώ:
 
 
 
 
 

Θερμομόνωση - ΤΕΧΝΟΔΟΜΗΣΗ στον Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας

 
 
Θερμομόνωση - ΤΕΧΝΟΔΟΜΗΣΗ στον Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας
 
 
 
Η εξωτερική θερμομόνωση κτιρίων, έχει πρωταρχικό σκοπό την μείωση κατανάλωσης ενέργειας και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.
Οι θερμικές απώλειες στα κτίρια έχουν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση υγρασίας και μούχλας στο εσωτερικό τους και τον σχηματισμό ρωγμών στην πρόσοψη. Η εξωτερική θερμομόνωση περιορίζει τη ροή θερμότητας το χειμώνα από το εσωτερικό του κτιρίου προς τον εξωτερικό κρύο αέρα, ενώ το καλοκαίρι από τον θερμό εξωτερικό αέρα προς το δροσερότερο εσωτερικό του κτιρίου.

Ο τομέας των κτιρίων είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρος, συμμετέχοντας κατά 30% στην ενεργειακή κατανάλωση της χώρας. Ένα μεγάλο κομμάτι της ενεργειακής κατανάλωσης οφείλεται στον τρόπο δόμησης των κτιρίων καθώς η πλειοψηφία των υφιστάμενων κτιρίων έχει μερική ή μηδενική μόνωση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια μπορεί να αποτελέσει σημαντική ενεργειακή πηγή, και προς αυτήν την κατεύθυνση έχουν εστιάσει και οι προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας.
 
 
 
 
Η εξωτερική θερμομόνωση κτιρίων, έχει πρωταρχικό σκοπό την μείωση κατανάλωσης ενέργειας και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.

Οι θερμικές απώλειες στα κτίρια έχουν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση υγρασίας και μούχλας στο εσωτερικό τους και τον σχηματισμό ρωγμών στην πρόσοψη. Η εξωτερική θερμομόνωση περιορίζει τη ροή θερμότητας το χειμώνα από το εσωτερικό του κτιρίου προς τον εξωτερικό κρύο αέρα, ενώ το καλοκαίρι από τον θερμό εξωτερικό αέρα προς το δροσερότερο εσωτερικό του κτιρίου.

Ο τομέας των κτιρίων είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρος, συμμετέχοντας κατά 30% στην ενεργειακή κατανάλωση της χώρας. Ένα μεγάλο κομμάτι της ενεργειακής κατανάλωσης οφείλεται στον τρόπο δόμησης των κτιρίων καθώς η πλειοψηφία των υφιστάμενων κτιρίων έχει μερική ή μηδενική μόνωση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια μπορεί να αποτελέσει σημαντική ενεργειακή πηγή, και προς αυτήν την κατεύθυνση έχουν εστιάσει και οι προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας.

Αναφερόμενοι στη γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας, όπου η αύξηση της θερμοκρασίας του αστικού περιβάλλοντος έχει μεταβάλει δραματικά τις ενεργειακές ανάγκες των αστικών κτιρίων, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, τα περιθώρια εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, μέσω της θερμοπροστασίας του κελύφους είναι πολύ μεγάλο. Η θερμομόνωση των κτιρίων δεν είναι πλέον πολυτέλεια, αλλά αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, βάσει της οδηγίας 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

Σε αυτά λοιπόν τα πλαίσια, η σωστή και πλήρης εξωτερική θερμομόνωση του κτιριακού κελύφους έχει τα ακόλουθα οφέλη:

  • Εξασφάλιση άνετων συνθηκών για τους ενοίκους ανεξαρτήτως κλιματολογικών συνθηκών
  • Μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας για θέρμανση και ψύξη
  • Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου
  • Προστασία δομικών στοιχείων και υδραυλικών εγκαταστάσεων
  • Ελευθερία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό
  • Αποφυγή δημιουργίας θερμογεφυρών
  • Αποτροπή δημιουργίας υγρασίας και μούχλας
  • Απόσβεση επένδυσης 3-7 χρόνια
  • Προστασία του περιβάλλοντος
 
CAPAROL
WEBER
BAUMIT
KNAUF
JUBILAND