Μονώσεις - Ανακαινίσεις - Γυψοσανίδες ΤΕΧΝΟΔΟΜΗΣΗ - ΜΑΝΤΖΙΟΥΡΑΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
 
 
 
 
 
 
 
Θερμομόνωση
Υγρομόνωση
Εφαρμογές Συστημάτων Ξηράς Δόμησης
Ανακαινίσεις Εσωτερικών χώρων
Εμπορία Μονωτικών Υλικών
Επαγγελματικά Εργαλεία
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Είστε εδώ:
 
 
 
 
 

Υπηρεσίες Μονώσεων - Ανακαινίσεων

 
Η ΤΕΧΝΟΔΟΜΗΣΗ με έδρα τον Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
  • Θερμομόνωση κτιρίων (Εξωτερική και εσωτερική θερμομόνωση τοιχοποιίας, μονώσεις πιλοτής, δομικών στοιχείων κλπ.)
  • Ανακαινίσεις εσωτερικών χώρων – διαμερισμάτων και επαγγελματικών χώρων
  • Εφαρμογή συστημάτων ξηράς δόμησης:

-Εσωτερικές τοιχοποιίες με γυψοσανίδες
-Ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής τοιχοποιίας από τσιμεντοσανίδα και ινοσανίδα
-Εσωτερικές οροφές με γυψοσανίδες και ορυκτή ίνα
-Εσωτερικές και εξωτερικές επενδύσεις με τσιμεντοσανίδα, ινοσανίδα και άνθυγρη γυψοσανίδα

  • Εμπορία μονωτικών υλικών, υλικών ξηράς δόμησης και λιανική πώληση επαγγελματικών εργαλείων


Παρακαλούμε δείτε αναλυτικά τις υπηρεσίες μας:
 
Θερμομόνωση
 
 
Θερμομόνωση
 
 
 
Η εξωτερική θερμομόνωση παρέχει αξιόπιστα συστήματα τα οποία εξασφαλίζουν εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.

Οι θερμικές απώλειες έχουν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση υγρασίας και μούχλας στο εσωτερικό του κτιρίου και τον σχηματισμό ρωγμών στη πρόσοψη.

Η εξωτερική θερμομόνωση περιορίζει τη ροή θερμότητας το χειμώνα από το εσωτερικό του κτιρίου προς τον εξωτερικό κρύο αέρα, ενώ το καλοκαίρι από το θερμό εξωτερικό αέρα προς το δροσερότερο εσωτερικό του κτιρίου.
 
 
 
 
 
 
Ανακαινίσεις Εσωτερικών Χώρων - Διαμερισμάτων και Επαγγελματικών Χώρων
 
Εφαρμογή Συστημάτων Ξηράς Δόμησης
 
Εμπορία Μονωτικών Υλικών & Επαγγελματικών Εργαλείων