Υπηρεσίες

 
 
 
Η εταιρεία μας ΤΕΧΝΟΔΟΜΗΣΗ στον Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
 
 
 
 
 
 

Θερμομόνωση κτιρίων

 

Εξωτερική και εσωτερική θερμομόνωση τοιχοποιίας

 
Με την εξωτερική θερμομόνωση αποφεύγουμε τις θερμικές απώλειες των κτιρίων που έχουν σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση υγρασίας και μούχλας στο εσωτερικό τους και το σχηματισμό ρωγμών στην πρόσοψη.
Η εξωτερική θερμομόνωση περιορίζει τη ροή θερμότητας το χειμώνα από το εσωτερικό του κτιρίου προς τον εξωτερικό κρύο αέρα, ενώ το καλοκαίρι από τον θερμό εξωτερικό αέρα προς το δροσερότερο εσωτερικό του κτιρίου.

Ο τομέας των κτιρίων είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρος, συμμετέχοντας κατά 30% στην ενεργειακή κατανάλωση της χώρας. Ένα μεγάλο κομμάτι της ενεργειακής κατανάλωσης οφείλεται στον τρόπο δόμησης των κτιρίων καθώς η πλειοψηφία των υφιστάμενων κτιρίων έχει μερική ή μηδενική μόνωση.
 
 
Μονώσεις - Ανακαινίσεις - Γυψοσανίδες ΤΕΧΝΟΔΟΜΗΣΗ - ΜΑΝΤΖΙΟΥΡΑΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
 
 
 
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια μπορεί να αποτελέσει σημαντική ενεργειακή πηγή, και προς αυτήν την κατεύθυνση έχουν εστιάσει και οι
 
 
 
 
προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας.
Η εξωτερική θερμομόνωση κτιρίων, έχει πρωταρχικό σκοπό την μείωση κατανάλωσης ενέργειας και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.
 
 
 
 
 
Οι θερμικές απώλειες στα κτίρια έχουν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση υγρασίας και μούχλας στο εσωτερικό τους και τον σχηματισμό ρωγμών στην πρόσοψη. Η εξωτερική θερμομόνωση περιορίζει τη ροή θερμότητας το χειμώνα από το εσωτερικό του κτιρίου προς τον εξωτερικό κρύο αέρα, ενώ το καλοκαίρι από τον θερμό εξωτερικό αέρα προς το δροσερότερο εσωτερικό του κτιρίου.

Ο τομέας των κτιρίων είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρος, συμμετέχοντας κατά 30% στην ενεργειακή κατανάλωση της χώρας. Ένα μεγάλο κομμάτι της ενεργειακής κατανάλωσης οφείλεται στον τρόπο δόμησης των κτιρίων καθώς η πλειοψηφία των υφιστάμενων κτιρίων έχει μερική ή μηδενική μόνωση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια μπορεί να αποτελέσει σημαντική ενεργειακή πηγή, και προς αυτήν την κατεύθυνση έχουν εστιάσει και οι προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας.

Αναφερόμενοι στη γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας, όπου η αύξηση της θερμοκρασίας του αστικού περιβάλλοντος έχει μεταβάλει δραματικά τις ενεργειακές ανάγκες των αστικών κτιρίων, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, τα περιθώρια εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, μέσω της θερμοπροστασίας του κελύφους είναι πολύ μεγάλο. Η θερμομόνωση των κτιρίων δεν είναι πλέον πολυτέλεια, αλλά αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, βάσει της οδηγίας 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.
 
 
 
 
 
 
Σε αυτά λοιπόν τα πλαίσια, η σωστή και πλήρης εξωτερική θερμομόνωση του κτιριακού κελύφους έχει τα ακόλουθα οφέλη:
 
 
 
 
 
Εξασφάλιση άνετων συνθηκών για τους ενοίκους ανεξαρτήτως κλιματολογικών συνθηκών
 
 
 
 
 
 
 
 
Μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας για θέρμανση και ψύξη
 
 
 
 
 
 
 
 
Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου
 
 
 
 
 
 
 
 
Προστασία δομικών στοιχείων και υδραυλικών εγκαταστάσεων
 
 
 
 
 
 
 
 
Ελευθερία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό
 
 
 
 
 
 
 
 
Αποφυγή δημιουργίας θερμογεφυρών
 
 
 
 
 
 
 
 
Αποτροπή δημιουργίας υγρασίας και μούχλας
 
 
 
 
 
 
 
 
Απόσβεση επένδυσης 3 - 7 χρόνια
 
 
 
 
 
 
 
 
Προστασία του περιβάλλοντος
 
 
 
 
 
 
Μονώσεις - Ανακαινίσεις - Γυψοσανίδες ΤΕΧΝΟΔΟΜΗΣΗ - ΜΑΝΤΖΙΟΥΡΑΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
 
 
Σε κτίρια που δεν είναι δυνατή η παρέμβαση σε κάποια τμήματα εξωτερικά ,τότε παρεμβαίνουμε εσωτερικά με το σύστημα N-THERMON της NEOTEX με ελάχιστο πάχος (περίπου 1,2εκ.) και επιτυγχάνουμε εξαιρετικό αποτέλεσμα θερμομόνωσης.
 
 
 
 
 
 

Εφαρμογές συστημάτων ξηράς δόμησης

 
Είμαστε σε θέση να προσφέρουμε γρήγορες, λειτουργικές και οικονομικές λύσεις που αφορούν τον διαχωρισμό εσωτερικών χώρων με τοιχοποιίες γυψοσανίδας, συστήματα εξωτερικής τοιχοποιίας, μείωση ύψους δώματος με την κατασκευή οροφών από γυψοσανίδα ή πλάκες ορυκτής ίνας, επενδύσεις με διάφορα είδη γυψοσανίδας ανάλλογα με τις ανάγκες σας κλπ.
 

Κανονική

 
 
Κανονική
 
 
 
Χρησιμοποιείται σε γενικές εφαρμογές για την κατασκευή ψευδοροφών,διαχωριστικών τοίχων και για επενδύσεις παντός τύπου.
 
 
 
 

Πυράντοχη

 
 
Πυράντοχη
 
 
 
Χρησιμοποιείται σε κατασκευές υψηλών α- παιτήσεων πυραντοχής. Ο πυρήνας τους περιέχει ορυκτές ίνες και πρόσμικτα που δίνουν στη γυψο- σανίδα ιδιαίτερη αντοχή στη φωτιά.
 
 
 
 

Ανθυγρή

 
 
Ανθυγρή
 
 
 
Χρησιμοποιείται σε χώρους υψηλής υγρασίας. Το χαρτί τους περιέχει μυκητοκτόνο ουσία και ο πυρήνας τους είναι επεξεργασμένος με πρόσμικτα που μειώνουν σημαντικά την απορρόφηση της υγρασίας,και την εμφάνιση μούχλας.
 
 
 
 

Υαλοσανίδα

 
 
Knauf
 
 
 
Η εξωτερικής χρήσης πλάκα,είναι ιδιαίτερα Ανθεκτική,άκαυστη,ανθυγρή και ειδικά σχε- Διασμένη για την χρήση εξωτερικών επενδύσεων. Είναι ελαφριά στην μεταφορά και κόβεται εύκολα.
 
 
 
 

Τσιμεντοσανίδα

 
 
Aquafire
 
 
 
Το υλικό της τσιμεντοσανίδας θεωρείται άκαυστο, και δεν περιέχει οργανικά πρόσμικτα,όπως ξύλο η χαρτί που είναι ευαίσθητα σε συνθήκες υγρασίας και μπορούν να οδηγήσουν στο σάπισμα η φούσκωμα του υλικού. Οι τοιχοποιίες με τσιμεντο - σανίδα παρουσιάζουν πιστοποιημένη ηχομόνωση, θερμομόνωση και πυροπροστασία. Συγκεκριμένα, με την κατάλληλη μόνωση ένας τοίχος πάχους, μόλις 12,50cm μπορεί να επιτύχει έως 54db ηχο - μόνωση και 120λ. πυροπροστασία.
 
 
 
 
 
 
 
 

Ανακαινίσεις εσωτερικών χώρων - κατοικιών και επαγγελματικών χώρων

 
Η αισθητική, η λειτουργικότητα και οι απαιτήσεις του πελάτη έρχονται σε πρώτο πλάνο και αποτελούν τους σημαντικότερους στόχους για της εταιρείας κατατην ανάληψη ενός έργου. Παρακολουθούμε τις νέες τεχνολογίες, τις καινούργιες απαιτήσεις, και τηρούμε συνεχή επαφή με τον πελάτη καθόλη την διάρκεια του έργου.
 
 
Μονώσεις - Ανακαινίσεις - Γυψοσανίδες ΤΕΧΝΟΔΟΜΗΣΗ - ΜΑΝΤΖΙΟΥΡΑΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
 
 
 
Τα προιόντα και τα συστήματα ξηράς δόμησης βρίσκουν εφαρμογές σε κατασκευές με αυξημένες απαιτήσεις ως προς το σχεδιασμό,τις φυσικές ιδιότητες των κτιρίων και την αισθητική.
 
 
 
 
 
 
 
 
Προσφέρουν ελευθερία στο σχεδιασμό, γρήγορη και καθαρή τοποθέτηση, αντισεισμική προστασία, ηχομόνωση, πυροπροστασία, θερμομόνωση και ευχάριστο κλίμα στον περιβάλλοντα χώρο.

Η ευελιξία των συστημάτων ξηράς δόμησης επιτρέπει δημιουργίες περίπλοκων σχημάτων που σε συνδυασμό με τεχνικές κρυφού φωτισμού και συνδυασμών χρωμάτων μπορούν να δώσουν εκπληκτικά αποτελέσματα.

Η νέα μέθοδος κατασκευών με ξηρά δόμηση, προσφέρει μια λειτουργική, ασφαλής και αισθητικά άρτια κατοικία, κάτι που αποτελεί βασική ανάγκη και επιδίωξη του σύγχρονου ανθρώπου.

Ξηρά δόμηση σημαίνει καλή σχέση τιμής και απόδοσης, γρήγορο, καθαρό αποτέλεσμα και κέρδος ωφέλιμου χώρου.
Σημαίνει εσωτερική ισορροπία, συνδυασμός πρακτικότητας και αισθητικής σε κάθε εσωτερικό διάκοσμο!